Ślub konkordatowy – formalności przed i tuż po nim


Ślub to niezwykłe wydarzenie w życiu każdej młodej pary. Ten wyjątkowy dzień może przybierać różnorodną formę. Wiele z par decyduje się zatem na nowoczesne śluby w plenerze, w tym na przykład na plaży, nad brzegiem jeziora czy w ruinach zamku. Inne pozostają wierne tradycji, a ich uroczystość zaślubin odbywa się w kościele. Również i w przypadku tych par wieloletnią tradycję wsparły postęp i nowoczesne rozwiązania w postaci ślub konkordatowego. Wiele z nich zastawia się zatem nad tym czym są śluby konkordatowe.    

Czym jest ślub konkordatowy? 

Główną cechą ślubu konkordatowego jest wywoływanie skutków prawnych i wyznaniowych. Tego typu forma zaślubin weszła w życie w 1998 roku na mocy Konkordatu podpisanego pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską.

Wymogi formalne

Z uwagi na to, że ślub konkordatowy znajduje umocowanie w prawie kościelnym oraz świeckim wymaga on dopełnienia określonych formalności. Wśród nich wymienić można te, które wynikają z obrządku religijnego, w tym na przykład konieczność spowiedzi, jak również czynności wobec państwa. Ponadto, niektóre czynności dokonywane są jeszcze przed zawarciem maleństwa, inne są podejmowane zaraz po tym fakcie.  

Wymogi formalne przed zawarciem małżeństwa

Aby ślub konkordatowy wywołał skutki wyznaniowe konieczne jest dopełnienie pewnych formalności jeszcze przed jego zawarciem. W tym celu para młoda powinna zgłosić się do parafii stałego lub tymczasowego miejsca zamieszkania jednej z osób na trzy miesiące przed planowaną uroczystością. Ponadto, z uwagi na to, że ślub konkordatowy pociąga za sobą również skutki w zakresie prawa świeckiego (sprawdź: https://z-milosci.pl/blog/slub-konkordatowy-czym-jest-i-jakie-dokumenty-sa-potrzebne) konieczna jest wizyta narzeczonych w Urzędzie Stanu Cywilnego. Urząd w przypadku braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa wydaje stosowne zaświadczenie, które należy przedstawić w parafii. Poza zaświadczeniem należy również przedstawić świadectwa chrztu przyszłych małżonków wraz z dodatkowymi informacjami, takimi jak na przykład potwierdzenie sakramentu bierzmowania. Należy również pamiętać o tym, że w przypadku wdów lub wdowców konieczne jest dostarczenie świadectwa zgonu zmarłego małżonka. Nie można również zapominać o tym, że w przypadku ślubu o charakterze kościelnym wymagane jest odbycie kursu przedmałżeńskiego oraz wizyta lub wizyty w poradni rodzinnej. W oparciu o wymienione powyżej dokumenty oraz rozmowy przeprowadzone z narzeczonymi na miesiąc przed ślubem kapłan sporządza protokół przedślubny.

Wymogi formalne, które mogą być spełnione przed zawarciem małżeństwa lub zaraz po tym fakcie

Na dzień przed zawarciem małżeństwa, w dniu ślubu lub tuż po nim powinien być sporządzony i podpisany przyszłych małżonków oraz dwoje pełnoletnich świadków akt zawarcia małżeństwa. 

Wymogi formalne po fakcie zawarcia małżeństwa

Po zawarciu małżeństwa duchowny jest zobowiązany do sporządzenia zaświadczenia, w którym potwierdza złożenie oświadczeń obu małżonków w jego obecności. Zaświadczenie to musi zostać popisane przez duchownego, jak również małżonków i świadków. Następne w przeciągu pięciu dni ma on obowiązek dostarczenia dokumentu do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie w oparciu o zaświadczenie zostaje sporządzony akt małżeństwa.